Raku traditionell

Glasyren fås att krackelera och ger ett mönster av svarta sprickor.

Kopparmatt

Kopparoxid eller – karbonat kan i reducerande (syrefattig) atmosfär under processen efter bränningen ge ett fantastiskt färgspektra.

Naked Raku

Två olika skikt läggs på godset – varav det yttersta krackelerar efter bränningen och det inre fungerar som ”släppmedel”.

Svart

Oglaserat gods läggs uppvärmt (800 – 1000 grader) i sågspån och blir svart av rök och den reducerande atmosfären.

… there is a crack in everything …