Naked Raku

Här använder jag samma vita stengodslera som till ”Raku Traditionell”. Det läderhårda godset ges en glättad yta och skröjbränns därefter till ca 960 °C. På skröjbränt gods läggs två skikt – först ett som består av kaolin och kvarts och därefter ett skikt av transparent glasyr. Det bränns därefter i en gaseldad ugn till ca 1000 °C, tas glödande ut ur ugnen och läggs i en tunna med sågspån eller halm, som börjar brinna. Tunnan täcks med lock. Glasyren krackelerar, lossnar och kan avlägsnas som ett löst skal från godset. Godset kyls i vatten. De svarta krackeleringarna har då avtecknat sig på godset. Kallas även ”Peel Off”.